REVİ KLİNİK;

İnsan Kaynakları politikamızın temelini, insana ve bilgiye önem verme, objektif değerlendirme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, gelişimi teşvik, sürekli eğitim, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır. İşe alım ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve deneyime göre yapılır. Tüm aktivitelerde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; kliniğimizde iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. Politikamız dogrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak bu uzun yolda bizi besleyen damarlarımızdır.

REVİ KLİNİK DEĞERLERİMİZ;

Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkmak, Alçak gönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak, Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek, Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilmek, yapıcı eleştirilere olumlu yaklaşımda bulunmak, Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek, Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışmak, Çözüm odaklı olmak, problemleri çatışma kaynağı olarak görmemek, Yasal ve etik kurallara uymak, Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek, Her zaman iyi niyetli, ön yargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3.kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak, Zamanı ve imkanları doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek, Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak, Yeniliğe ve değişime açık olmak, yaşam boyu öğrenimi temel felsefemiz kabul etmek, Çalıştığımız yeri sadece bir iş ortamı görmemek, bir yaşam ortamı olarak görmek, Revi Klinik Ailesi' nin bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.

Anketimize katılmak
ister misiniz?
Hızlı İletişim Formu