Ultrashape

Orijinal, Amerikan menşeli, FDA onaylı ve patentli bir cihazdır. Taklit cihazlar ile yapılan işlemler cildinizde olumsuz sonuçlar ile karşılaşmanıza neden olabilir. UltraShape İle Kendinize Odaklanın ! Odaklanmış Atışlı Ultrason Yağ Hücresi Parçalanması ile Vücut Şekillendirme UltraShape prosedürü anında hasarlanan yağ hücrelerinden çıkan trigliserit ve hücre artıklarının vücudun doğal fizyolojik ve metabolik yolları ile işleme tabii tutulduğu doğal yağ tasfiyesine dayanır. Bu yollar kilo kaybı esnasında yağların takip ettiği yollarla aynıdır. UltraShape'in uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış çoklu-merkez kontrollü klinik çalışmasında ve diğer bağımsız klinik çalışmalarda alınan sonuçlar göstermiştir ki açığa çıkan trigliseritlerin kanda veya karaciğerde birikimi klinik olarak önem arz edecek miktarlara ulaşmamaktadır. Anında Seçici Yağ Hücresi Yıkımı UltraShape'in klinik etkinliği ve güvenlik profili uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış, çoklu-merkezli kontrollü klinik çalışmalar ve 600'den fazla hastada yapılmış bağımsız klinik çalışmalarla desteklenmiştir. Güvenliği ve Etkinliği Klinik Olarak Kanıtlanmış UltraShape Klinik Çalışmaları – Karın, gövdenin yanları ve uyluk İnvaziv Olmayan Güvenli ve Etkin Vücut Şekillendirme UltraShape sadece istenilen derinlikteki subkutan yağı hedefleyerek, sınırlanmış fokal hacme dönüşen ultrason enerjisinin akustik dalgalarını yayarak çalışır. Geleneksel ultrason teknolojisinden farklı olarak, UltraShape’in enerjisi atımlı ultrason dalgaları gönderir, böylece sıcaklık artışları üzerinde kontrolü sağlarken (0.5 C’den daha az bir artış), yağ yıkımını anında, seçici ve mekanik olarak, termal etki olmadan gerçekleştirir. Anında, seçici ve uzun etkili yağ hücresi hasarı oluşturan, etkisi klinik olarak kanıtlanmış odaklanmış atışlı (termal etkili olmayan) ultrason teknolojisi kullanır. Tedavi edilecek bölgede homojen yağ yıkımı sağlar – düzensizlikler oluşmaz. Odaklanmış atışlı ultrason teknolojisi sayesinde zedelenme, şişme veya eve kapanmaya sebep olmaz. Konforlu ve basit tedavi prosedürüne sahiptir. Birkaç hafta içinde uzun süre kalıcı, ölçülebilir sonuçlar elde edilir. Yan etkisi bildirilmemiş, yüksek hasta memnuniyetli tedaviye imkan tanır.

Anketimize katılmak
ister misiniz?
Hızlı İletişim Formu